Jan Weierink

Referentie Winkelman Organisatie Advies

Mevrouw Winkelman is een deskundig en onafhankelijk adviseur gebleken bij onze zelfevaluatie in de Raad van Toezicht. Haar goede en zorgvuldige voorbereiding van de zelfevaluatie, is gevolgd door een goede uitvoering van de opdracht.