Hanneke Overmeer

Referentie Winkelman Organisatie Advies

Kalinka Winkelman heeft een opdracht voor de Alfonsus uitgevoerd. Deze opdracht was gerelateerd aan de schoolontwikkeling m.b.t. visie en kernwaarden.

Samen met de directie en het Alfonsusteam is zij op zoek gegaan naar communicatiestijlen en heeft zij deze verbonden met de kernwaarden van de school. Directie en leerkrachten hebben m.b.v. Kalinka zicht gekregen op de eigen communicatiestijl én die van de andere teamleden. De bij de kernwaarden behorende gedragskenmerken heeft Kalinka samen met het team nader uitgewerkt. Daarbij heeft Kalinka veel oog voor de inbreng van elke deelnemer en weet zij interventies op de juiste tijd en wijze in te zetten. Kalinka weet de praktijk te koppelen aan de verschillende theoretische achtergronden. Weerstanden verdwijnen door haar open manier van begeleiden.

Kalinka is deskundig, zij zorgt ervoor dat het proces op professionele wijze verloopt, stemt structureel af, is laagdrempelig en open. Zij heeft een vriendelijke en toegankelijke uitstraling.

Tevens hecht zij grote waarde aan de wijze waarop de ‘opbrengst’ van het proces in de organisatie verankerd wordt. Ik beveel Kalinka aan bij elke organisatie die op zoek is naar procesbegeleiding bij veranderdingen, waaraan thema communicatie gerelateerd kan worden.

‘Samen durven groeien’ is op het traject dat zij op de Alfonsus begeleidt heeft zeker van toepassing!