Speciaal voor leiders die effectief werken met plezier willen verbinden

Uw vraag centraal

Vandaag de dag lijkt verandering de enige constante voor organisaties, hun leiders en professionals. Weten over welke kwaliteiten u en uw mensen beschikt, helpt u samen bewuster en met plezier te kiezen en handelen vanuit ieders innerlijke kompas in onzekere contexten. 

Werkplezier

Wilt u een organisatie waarin medewerkers met plezier werken, de resultaten naar tevredenheid zijn, en klanten uw dienstverlening hoog waardeert? Na analyse en advies gaan we in co-creatie samen op weg om inzichten te implementeren en effecten te realiseren.

 

Analyse, Advies & Implementatie

Winkelman Organisatieadvies helpt uw organisatie antwoord te geven op vragen als:
Wat is de koers van uw organisatie? 
Wie dragen hieraan bij en waarom?
Hoe handelt u in de richting van uw doelen?
Wat zijn de kwaliteiten van uw professionals?
Welke praktische tools ondersteunen uw koers?
Met inzichten van nu en jarenlange praktijkervaring in organisaties waar professionele groei vaak samen gaat met individuele koersbepaling. Om een idee te krijgen wat Winkelman Organisatieadvies voor u kan betekenen treft u hier een aantal uitgevoerde opdrachten aan.

Ontwikkelingsabonnement

U heeft met enige regelmaat professionaliseringsvraagstukken, maar u heeft geen HR-manager of strategisch personeelsadviseur in dienst? U wilt ontwikkeling binnen uw organisatie stimuleren? Winkelman Organisatieadvies biedt u een abonnement aan met hierin een vooraf overeengekomen aantal adviesuren.

U bent dan verzekerd van strategische en praktische ondersteuning van een ervaren organisatieadviseur (en haar brede netwerk) met een vaste regelmaat, een transparante prijs.

De kracht van Kalinka Winkelman is haar eerlijke en directe aanpak.

U krijgt gerichte interventies, adviezen of doorverwijzing in het licht van de gewenste koers van uw organisatie. Kalinka gaat niet op uw directiestoel zitten. Zij adviseert, begeleidt en doet! Dit alles gericht op het werken vanuit de kracht van uw mensen in uw organisatie. Haar kracht zit ‘m in het scherp waarnemen van gedrags- en cultuuraspecten en het bewust maken van de effecten hiervan in het sturing geven, ontwikkelen en samenwerken. Kalinka is een verbinder en een bouwer. Haar interventies zijn dan ook niet alleen gericht op het hier en nu, maar passen ook in de koers van de toekomstige ontwikkeling van uw organisatie.

Met het abonnement krijgt u persoonlijke aandacht en betrokkenheid op uw locatie, digitaal en telefonisch. Bent u geïnteresseerd in het ontwikkelingsabonnement? Neem contact op om de voordelen voor uw organisatie te bespreken.

Wilt u liever eerst een analyse van uw organisatie?

Dat kan ook, vraag dan naar de quick scan.