Jarabee

Klant Winkelman Organisatie Advies

Jarabee versterkt! Jarabee is er voor gezinnen waarbij complexe vraagstukken de ontwikkeling van het kind of de jongere in de weg staan. Zij komen er zelf of met lichte ondersteuning niet uit. Met betrokken professionals, pleeggezinnen en in samenwerking met andere organisaties ondersteunen zij kinderen, jongeren en gezinnen om er sterker uit te komen.

Geleverde diensten

  • Opstellen uitvoeringsplan ambulante vormen
  • Zorg dragen voor de totstandkoming van een zorgprogramma ten behoeve van het op te richten Infant Centrum Twente.
  • Opstellen van een projectplan Vroegsignalering ten behoeve van een landelijk project.
  • Begeleiden van het onderzoek gericht op mogelijke vormen van samenwerking tussen LSG-Rentray en Jarabee.