Aloysiusstichting

klant Aloysiusstichting

De Aloysius Stichting is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 27 jaar die het beste op hun plek zijn in het speciaal basisonderwijs of het speciaal (voortgezet) onderwijs. Zij geven ook onderwijs aan leerlingen in justitiële jeugdinrichtingen en jeugdzorginstellingen. Daarnaast ondersteunen, adviseren en begeleiden zij leerlingen en onderwijsteams in (regulier) onderwijs en opvang in diverse samenwerkingsverbanden passend onderwijs in Nederland.

Geleverde diensten

  • Begeleiding sluiting school ‘De Lakestenen’, Almelo.
  • Begeleiden werving- en selectieproces voor nieuw team Argos, Sassenheim .
  • Workshop ‘slecht nieuws gesprek’, studiedag sector Zuid.
  • Onderzoek samenwerkingsrelaties.